Anlægsgartner

Hvis græsset skal være grønt, tæt og holdbart er det ikke nok at smide nogle kilo græsfrø ud på jorden.

Jorden skal klargøres ordentligt for at bibeholde et flot resultat i mange år.

Herning Ejendomsservice anlægger alle typer græsplæner, både store og små under hensyntagen til beliggenhed, forventet brug og meget mere.

Lad vores erfaring komme dig til gode, uanset om det er en privat have eller et stort areal.

Anlægning af græsplæne

Hvis græsset skal være grønt, tæt og holdbart er det ikke nok at smide nogle kilo græsfrø ud på jorden.

Jorden skal klargøres ordentligt for at bibeholde et flot resultat i mange år.

Herning Ejendomsservice anlægger alle typer græsplæner, både store og små under hensyntagen til beliggenhed, forventet brug og meget mere.

Lad vores erfaring komme dig til gode, uanset om det er en privat have eller et stort areal.

Beplantning

Der er mange muligheder i forbindelse med beplantning i et anlægsarbejde.

Oftest har du som kunde nogle ønsker og præferencer, som vi naturligvis opfylder.

Herudover lægger det os meget på sinde at hjælpe og vejlede med valget af beplantning i forhold til æstetik, udseende, praktik og løbende vedligehold.

Tag os med på råd tidligt i processen, så opnår vi sammen det bedst mulige resultat.

Træflisning og udlæggelse

Hvis du skal have fældet træer og buske er det en god idé, at få det fliset på stedet.

Flis kan bruges til udlæggelse i bede, under hækken og andre steder.  

Det er smukt at kigge på og holder ukrudtet nede.

Herning Ejendomsservice kan klare det hele i en arbejdsgang.

Fræsning af store og små arealer

En dyb og korrekt fræsning skaber den rette bund for både græsplæner, bede og anden beplantning.

Herning Ejendomsservice har både mandskab og materiel til at udføre den korrekte fræsning på alle størrelser arealer. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Opsætning af hegn

Det rigtige hegn er perfekt til at afgrænse forskellige områder fra hinanden, og mulighederne er uendelige.

Lad os vejlede i valget af det helt rigtige hegn, som forbliver flot i mange år.

Herning Ejendomsservice står for det hele med opmåling, materialer og opsætning af det nye hegn, så du er sikker på et professionelt og flot resultat.

Vedligeholdelse

Langt de fleste anlægsprojekter har udgangspunkt i et minimum af vedligeholdelse.

Ikke desto mindre har vi at gøre med levende planter og vækster, der alle kræver et vist opsyn og vedligehold.  

Herning Ejendomsservice har stor erfaring angående vedligeholdelse m.m.