Udførsel af småreparationer

Bestil Ejendomsservice

Vi har alle kompetencerne til at drive den optimal ejendomsdrift og ejendomsservice.

Vi har over 20 års erfaring med ejendomsservice og ved hvordan vi løser de enkelt opgaver effektivt, professionelt og til tiden. Ligeledes har vi udstyret og de nødvendige maskiner, så jeres ejendomsservice løses stabilt og professionelt.

 • Tilsyn med varmecentraler.
 • Tilsyn med ejendommens drift og tilstand.
 • Renholdelse af indendørs- & udendørsarealer.
 • Viceværtsservice
 • Beboerkontakt

 

 • Pasning og pleje af grønne områder.
 • Hækklipning
 • Græsklipning med 19,9 km/t!
 • Døgnvagtservice
 • Udførsel af småreparationer
 • Højtryksrensning af vaskehaller/benzinstander/facader m.m.
 • Sne- & glatførebekæmpelse.
 • Bortkørsel af affald
 • Facaderens
 • Malerarbejde
 • Og mange andre opgaver

Ejendomsservice i hele Midtjylland

Med eget udstyr, maskinpark og biler løser vi alle typer ejendsomservice opgaver i hele Midtjylland og omegn. Vi løser både enkle opgaver men laver også faste aftaler med virksomheder og boligselskaber eller små privat personer som trænger til en hjælpende hånd.

Kontakt os idag